หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้วิชา การประมาณงานสถาปัตยกรรม
บทที่ 1 การประมาณราคาก่อสร้างและผู้ประมาณการ
บทที่ 2 ข้อกำหนดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การวัดปริมาณงานสนามและเสาเข็ม
บทที่ 4 การวัดปริมาณงานคอนกรีต
บทที่ 5 การวัดปริมาณงานโครงสร้างเหล็ก งานไม้ และงานมุงหลังคา
บทที่ 6 การวัดปริมาณงานสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การวัดปริมาณงานระบบและงานเตรียมงาน
บทที่ 8 ต้นทุนต่อหน่วย งานดิน งานโครงสร้าง และหลังคา
บทที่ 9 ต้นทุนต่อหน่วย งานสถาปัตยกรรม
บทที่ 10 ต้นทุนต่อหน่วยงานระบบ และงานเตรียมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น